معرفی

معرفی کتاب، نرم افزار، اپلیکیشن، وب سایت، وبلاگ و فیلم های حوزه کوهستان، معرفی کوهنوردان، معرفی کوه، غار، دیواره، دره، آبشار، جنگل، یخچال و مناطق کوهستانی دیگر ایران و جهان